Schindeleho minerály - zdravotnický prostředek
1. 9. 2017
Dolnorakouský rodinný podnik dosáhl významný status.

Radost v malém dolnorakouském rodinném podniku je veliká – od dubna 2017 jsou Schindeleho minerály oficiálně certifikovány jako
Podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas
12. 3. 2016
Plechovku zdarma obdrží každý, jehož ohlas bude pro nás cenný svými informacemi, pravdivostí a úrovní sdělení a bude hodný zveřejnění. Nutný je také pisatelův souhlas se zveřejně
Kapsle
Minerály